• Dansk
    • English

Om Dansk Vagt

Fingeren på pulsen. Altid!

Og nej – det er ikke for godt til at være sandt – det er faktisk sandt!

Dansk Vagt yder nemlig – som det eneste vagtselskab i Danmark – pengene tilbage på alle vores services, hvis du som kunde, ikke er 100% tilfreds med den service/ydelse, vi leverer til dig.

Så sikre er vi nemlig på, at du får den bedst opnåelige sikkerhed, service, omstillingsparathed samt kunde- og forretnings tilfredshed. Hver dag. 24/7/365.

Vi er heller aldrig blege for, at give en hjælpende hånd med, når det behøves. Tværtom.

Og når administrationen og de blå mænd, i de Shoppingcentre, Eventkunder og andre større kunders ejendomme vi betjener, er gået hjem, fungerer vi uden problemer som tilsynsførende & lukkevagt. Det har vi gjort uafbrudt siden 1986 for flere Shoppingcentre og andre større kunder, så vores erfaring og vores kunders tilfredshed, er optimal.

Fingeren på pulsen. Altid!

Alle vores kunder/Administrationschefer får vores fyldestgørende afrapportering hver morgen i “In-boxen”, – eller oftere hvis det ønskes. Sådan har du som vores kunde, den åbenlyse fordel, at du altid har fingeren på pulsen og er 100% opdateret omkring hvorledes – eksempelvis – dit Shoppingcenter , din reception, -eller din virksomhed har det, – er der kommet klager?, – har der været tyveri?, – er personer blevet bortvist?, – har der været hærværk og/eller grafitti?, – osv.

Vi kan ydermere garantere dig, at vi løfter serviceniveauet i din forretning, reception, port, shoppingcenter m.v., til et meget højt niveau, og til et niveau, du med stor sikkerhed aldrig har set eller oplevet før.
Spørg bare et udpluk af vores referencer.

Vi åbner og lukker naturligvis også gerne din forretning, din reception, dit shoppingcenter, din ejendom m.v., ligesom vi også gerne udfører tilsyn, samt rykker ud til de AIA og de ABA alarmer, der sendes fra din forretning, shoppingcenter, m.v.

Vi gør det i forvejen for mange af vores kunder/Shoppingcentre, – så hvorfor ikke også for dig?

Hold dog fri når du holder fri!

Når du er kunde i Dansk Vagt, kan vi – hvis du ønsker det – oprette en telefonsluse således, at alle opkald til de ledende medarbejdere hhv. administrationen, bliver filtreret i vores telefonsluse, til; opkald der kan vente til i morgen, – eller til opkald der skal handles på nu-og-her, og som måske gør, at din forretning/Center ikke kan åbne som normalt i morgen tidlig.

Således får du kun opkald på din fridag/aften, når det er absolut og bydende nødvendigt, at vi forstyrrer dig på din fridag/aften.

Der er ikke tale om en “tryk 1 hvis du ønsker…..- løsning, men derimod om en uddannet og godkendt Vagtfunktionær, der besvarer alle opkald.

Vi har fungeret som telefonsluse/opkaldsfiltrering for blandt andet vores centervagt-kunder, i en hel del år, så vores Vagtfunktionærer har rigtig stor erfaring med, at filtrere de forskellige opkald således, at det kun er uopsættelige opkald, der stilles igennem til dig eller dit personale. Uopsættelige opkald screenes endvidere af Vagthavende i Dansk Vagt, før vi kontakter dig.

Vi vil ikke afsløre alt her på www, men vi har yderligere services, som vi gerne vil fortælle dig meget mere om, ved et 100% uforpligtende møde med dig. Kontakt os på vores døgnvagt tlf.: 70 25 27 27

Din vision bliver vores vision!

I Dansk Vagt vil vi alle arbejde stenhårdt for, at din vision bliver til vores vision. At vi bliver dit foretrukne vagtselskab.

Vi er nemlig helt ligeglade med stor, større, størst – når vi bare er bedst….

Vi er dit; innovative, kvalitetsbevidste, løsnings- og serviceorienterede, ISO-certificerede vagtselskab.

Vi satser nemlig på kvalitet, – ikke kvantitet.

Vi har eksisteret siden 1982. I 1982 hed vi Hovedstadens Butikskontrol, H.B.K.-Vagt Aps.

Efter en rekonstruktion i 1997 -´98, ændrede vi i samme ombæring vores firmanavn til Dansk Vagt – ligesom vi ændrede vores kerneområder, der gik fra næsten udelukkende at være butiksvagt og butikskontrol til, – primært at være uniformeret Center-, Service-, Port- og Receptionsvagt, Alarmudrykning samt (byggeplads)- og Tilsyn.

Underleverandører?

Nej, vi benytter aldrig underleverandører på vagtydelser, og vi er ikke selv underleverandør til andre vagtselskaber. Vi stoler nemlig kun, på vores eget vagtpersonale.
Vi er dog underleverandører til flere kontrolcentraler (ABA og AIA-Alarmer) i Danmark.

I dag har vi større kunder, der har været med os uafbrudt siden 1986, hvilket i al beskedenhed vel må siges, at være ret godt gået.

Vi stræber hver eneste dag efter, at stå som garant for; sikkerhed, service, omstillingsparathed samt ikke mindst; kundetilfredshed.
Det er dét vores kunder ønsker, og det er dét vores kunder får. Hver dag, året rundt.

For vi vil ikke have utilfredse kunder…..

Dansk Vagt er naturligvis ISO 9001:2015 godkendt.

Og en ISO 9001:2015 certificering betyder, at du som kunde kan være sikker på, at den ydelse du køber af Dansk Vagt, er 100% i orden.

Vores ISO 9001:2015 certificering betyder også, at vi overfor Bureau Veritas forpligter os til , at alle ansatte, mindst 2 gange om året, skal deltage i Vagt- og Sikkerhedsrelaterede kurser.

Bureau Veritas kræver endvidere bl.a., at vi årligt skal kunne påvise/dokumentere; – at vi er innovative, – at vi overholder maksimumtider på alarmudrykning, – at vi kan dokumentere vores hændelser, og, – at vi kan dokumentere vores fejl og mangler, – samt kunne dokumentere, hvordan vi retter op på vores fejl. Og jo, vi laver fejl. Ikke mange, men vi fejler da ind i mellem. For fejl sker jo desværre fra tid til anden, når mennesker arbejder med mennesker.

Vi anvender ekstern ISO-certificerings Auditør til at forestå vores ISO- certificering. Vil du vide hvem dét er, er du velkommen til, at kontakte os.

Bedste Arbejdsmiljø

I Dansk Vagt er stolte af, at have en grøn smiley i Arbejdstilsynet. Dette flotte resultat har vi kun kunnet opnå ved, at gå meget højt op i personalepleje og personalets sikkerhed. Dette mener vi også har resulteret i, at Dansk Vagt i 9 på hinanden følgende år, har haft et sygdomsfravær på under 2,7 %.

Dansk Vagt er omfattet af Brancheoverenskomsten 2017 – 2020 for Vagtselskaber mellem Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning og DI Overenskomst II.

KONTAKT OS UFORPLIGTENDE

Ring til
70 25 27 27
eller udfyld formularen:

Bureau Veritas ISO 9001:2015

ISO CERTIFICEREDE SIKKERHEDSLØSNINGER

Dansk Vagt's vagt- og sikkerhedsløsninger er alle certificerede efter standarden ISO 9001:2015